De Stichting Aldtsjerk Foarút

De stichting Aldtsjerk Foarút is opgericht op 27 maart 2013. De statuten van de stichting zijn vastgesteld door de leden van dorpsbelang Oudkerk. Voor de bemensing van stichting Aldtsjerk Foarút is op verschillende niveaus kennis en kunde noodzakelijk.

De leden van de Raad van Toezicht en Bestuur zijn benoemd door de leden van dorpsbelang Oudkerk.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie en daarmee de uitvoering van het project. Het bestuur heeft een projectleider benoemd als eerste aanspreekpunt voor externen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De voortgang van het project wordt in ieder geval twee keer per jaar teruggekoppeld aan het dorp tijdens de algemene ledenvergaderingen van dorpsbelang Oudkerk

 

Doelstelling van de stichting.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. de leefbaarheid in Aldtsjerk en omgeving te behouden en te bevorderen, zoveel mogelijk in samenspraak met de Vereniging voor Dorpsbelangen Oudkerk, gevestigd te Oudkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40001392;
  2. activiteiten te ontplooien en te ondersteunen ter bevordering van de leefbaarheid in Aldtsjerk
  3. activiteiten in Aldtsjerk en omgeving te ontplooien ten behoeve van het sociale belang en/of algemeen nut;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. deel te nemen aan initiatieven op het gebied van gebiedsontwikkeling in Aldtsjerk en omgeving;
  2. sociale koop- en/of huurwoningen voor inwoners van Aldtsjerk mogelijk te maken.
  De volledige statuten van de Stichting kunnen opgevraagd worden bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer ...


 Hoofdtaken Raad van Toezicht, Bestuur en Projectleider 

.

De Raad van ToezichtLeden

Taken zijn:

 • toezicht houden op de voortgang en ontwikkelingen;
 • bestuur met raad bijstaan;
 • verantwoording afleggen aan het dorp.
Rein Hagenaars, voorzitter
Andries Tóth, secretaris
   
BestuurLeden

Taken zijn:

 • realiseren doelstelling van de stichting;
 • aanspreekpunt voor derden;
 • dagelijks gang van zaken stichting;
 • aansturing projectleider.

Jolt Andela, voorzitter
Jan Pieter Bood, secretaris
Hester de Haan, penningmeester

   
Projectleider 

 De taken zijn:

 • coördinatie van bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning
 • communicatie met het dorp, omwonenden en betrokkenen
 • voorbereiden vergaderingen van bestuur en raad van toezicht namens het bestuur
 • externe relaties aangaan en onderhouden
 • opdrachtgever en aanspreekpunt voor ingehuurde experts namens het bestuur
 • opstellen begroting, tijdsplanning en budgetbewaking
 • eerste aanspreekpunt voor externen.
 Han Westerhof

 

 

 

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Gebruik dan het onderstaande mailformulier.
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Type hier de bovenstaande code over. Geen hoofdletters.