Stand van zaken oktober 2017

Ook belangstelling voor wonen in Aldtsjerk?

Heeft u ook belangstelling voor dit mooie plan ? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, via contact.

Vervolg stappen planning en procedure bestemmingsplan en informatievoorziening

 

De gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft op 13 juli jl de overleg en inspraak notitie en de vervolgstappen die noodzakelijk zijn voor het definitief ontwerp vastgesteld. Dat betekent dat er overleg dient plaats te vinden met de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en Aldtsjerk Foarút  over een aantal zaken zoals de landschappelijke inpassing van het plan en over de verbinding van de geplande huizen met de bestaande woningen. In juli, augustus en september hebben de eerste gesprekken hierover plaats gevonden. Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen om het definitief ontwerp gereed te maken om de inspraakprocedure in te gaan. Wij willen dit graag afronden eind november 2017. Tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang Oudkerk zullen we aangeven wat de vervolgstappen zijn.

Onderstaand is een globale tijdsindicatie, zodra bekend is wanneer het definitief ontwerp ter visie wordt gelegd kunnen we de tijdsindicatie concreter aangeven.

 

Stap 1    Voorlopig ontwerp is afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juli 2017

Op 12 april 2017 heeft Aldtsjerk Foarút tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang Oudkerk de uitkomsten van de inspraakprocedure gepresenteerd en tevens de stand van zaken van de diverse procedures benoemd. De uitkomsten van inspraakprocedure kunt u hier inzien.

 

Stap 2    Definitief ontwerp ter visie leggen, verwacht december 2017- februari 2018

Het definitieve plan wordt vastgesteld door de gemeente en ligt daarna 6 weken officieel ter inzage bij de gemeente.

Na de 6 weken verzamelt de gemeente de ingekomen zienswijze en bereid een notitie voor die in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld.

 

Stap 3    Definitieve vaststelling van het plan door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel,

verwacht  februari – maart  2018

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan definitief vast. Daarna ligt het plan 6 weken officieel ter inzage. Indien er geen reacties binnenkomen is het bestemmingsplan onherroepelijk.

 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, verwacht maart-april 2018. Dat betekent dat vanaf dan de ‘schep de grond in kan'.

 

Aanvraag ontgrondingsvergunning

Voor het gereed maken van een ontgrondingsvergunning is Sweco BV ingehuurd. Zij zorgen ervoor dat alle benodigde onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de ontgrondingsvergunning zoals bijvoorbeeld, grondonderzoek, stabiliteitsonderzoek en flora en fauna worden uitgevoerd. Ze maken de ontgrondingsvergunningaanvraag gereed inclusief zandwinplan, zodat wij uiteindelijk een ontgrondingsvergunning kunnen aanvragen. De gewijzigde concept aanvraag ontgrondingsvergunning is in juli 2016 en maart 2017 gewijzigd. Dat betekent nadrukkelijk niet dat er al een vergunning is aangevraagd, maar alles is voorbereid zodat in november-december 2017 een definitieve aanvraag kan worden ingediend.

 

Verkennen zandafzet

Vanaf januari 2016  zijn we in overleg met zandexploitanten en/of aannemers om tot afspraken te komen over de verkoop van het zand. We zijn met Eeltjemeer VOF in gesprek over de mogelijkheden en gaan ervan uit dat we op het moment van indienen van concrete aanvraag ontgrondingsvergunning tot concrete afspraken kunnen komen.

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Gebruik dan het onderstaande mailformulier.
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Type hier de bovenstaande code over. Geen hoofdletters.