Het voorontwerp bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart.

Het dient als toetsingskader bij vergunningsaanvragen, regelt het gebruik en bebouwing.

De toelichting bevat een beschrijving van het project, van de regels en de plankaart en tevens een verantwoording van de bestemmingen. Enerzijds op basis van het beleid van overheid, provincie en gemeente en anderzijds op basis van onderzoeken, zoals archeologie, ecologie, bodem, water, geluid en luchtkwaliteit en externe veiligheid. Tevens in dit bestemmingsplan een vormvrije Milieu Effect Rapportage (MER) gelet op de omvang van de ontgronding.

Het is wettelijke procedure waarbij de ontwerpen ter inzage worden gelegd. Burgers en overheden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp. Er volgen besluitvormende raadsbehandelingen waarin het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Het voorontwerp bestemmingsplan met daarin de toelichting, regels en bijlagen kunt u hier inzien.

.

Aantal zaken bij het bestemmingsplan

Bij het bestemmingsplan behoren nog een aantal zaken:

1.     Welstandsnota

2.     Beeldkwaliteitsplan

3.     Verkavelingsplan

De welstandsnota

Deze nota bevat regels en voorschriften t.a.v. de bouw

De welstandsnota kunt u hier inzien.

Het beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan worden nadere regels en voorschriften omschreven voor de toetsing van bouwaanvragen.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier inzien.

Verkavelingsplan

Het verkavelingspan kunt u hier inzien.

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Gebruik dan het onderstaande mailformulier.
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Type hier de bovenstaande code over. Geen hoofdletters.