Onze plannen

Het plan Aldtsjerk Foarút is gebaseerd op:
•    vragen van de jongeren voor betaalbare woningen;
•    resultaten pilot  Nieuwe Kijk op dorpsplannen en de omschrijving van het dorps DNA;
•    de voortdurende gesprekken met de inwoners over wat we willen met ons dorp;
•    de Noordelijke Elfstedenvaarroute. (Aldtsjerk is het laatste dorp aan de Elfsteden route op de schaats).


De algemene uitgangspunten zijn:
•    nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit;
•    onze historie en landschap is de inspiratiebron voor ontwikkelingen;
•    nadrukkelijk aandacht voor de huidige kwaliteit van het dorp;
•    de vraag van eigen kinderen naar goedkope woonruimte;
•    uitbreiding of vermindering naar aard en schaal van het dorp en aandacht voor doelgroepen.

Fasering


Het plan Aldtsjerk Foarút loopt tot 2030. Dorpsbelang Aldtsjerk heeft met het plan Aldtsjerk Foarút vooruit willen kijken en plannen gemaakt vanaf 2010 tot en met 2030 verdeeld in drie fasen.

 

Fase 1 periode 2010-2015

Ontwikkelen van ongeveer 18 hectare weideland voor wonen en werken, recreatie en toerisme en natuur:

•    wonen voor starters (10);

•    ruimte voor recreatie en toerisme o.a. recreatiewoningen (10) en recreatiemeer;
•    ruimte voor wonen en werken (3);
•    ruimte wonen (7);
•    duurzaamheid;
•    waterberging en natuur;
•    openbaar water.

 

Fase 2 periode 2015-2020

  1. Herinrichting Miedemaweg (huurwoningen  o.a. jaren 60), uitdunnen en eventueel elders nieuw bouwen;
  2. Vervangen van appartementencomplex ‘Sminia State. Dit is het restant van het verzorgingshuis Sminia State. Het huidige complex vervangen door een of twee karakteristieke woningen die passen binnen het kwaliteitsbeeld van de van Sminiaweg en de bestaande woningcontingenten elders herbouwen in het dorp bijvoorbeeld in plan van fase 1;
  3. Herbouw van landgoed Sminia State in kader van ‘landgoedwonen’ op de plaats waar het vorige landgoed in 1914 is afgebroken, eventueel woningcontingenten Sminia State.

Fase 3 periode 2020-2030

Het dorp in ere herstellen met de Aldtsjerkster Mar. Met het realiseren van de centrale as is de verkeersintensiteit minder en willen we middels een aquaduct  de natuurlijke verbinding met de Mar herstellen. Deze Mar is voor de natuur en het nieuwe meer in ons plan  Aldtsjerk Foar(r)út is voor de watersporter.

 

Een impressie van het plangebied voor fase 1

Het huidige land heeft een agrarische bestemming en wordt verhuurd.  Het terrein  is groot 17,95 hectare en is gelegen ten noordwesten van het huidige bedrijventerrein. Voor impressie van het plangebied.
Twee foto’s van het gebied, betreft het groen omlijnde gebied voor fase 1.

Voor het plan is een bestemmingplan wijziging noodzakelijk even als een ontgrondingsvergunning

 

       

 

Thema's voor het plan

Voor het plan hebben we drie thema's: 

 

Landschap

Het plan moet passen binnen de huidige landschappelijke structuur van Aldtsjerk en omgeving. Hierbij zijn de verkavelingsstructuur en voorkomede bouwvormen van groot belang.

 

Water

Door de aanleg van een recreatiemeer worden de toeristische mogelijkhheden vergroot. Er wordt aandacht besteed aan natuurvriendelijke oevers.

 

Duurzaamheid
De te realiseren  (recreatie-)woningen en kleinschalige bedrijven dienen CO2 neutraal geëxploiteerd te kunnen worden door de toekomstige eigenaren. Er wordt in juni 2013 gestart met een inventariserend onderzoek.

 


 

 

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Gebruik dan het onderstaande mailformulier.
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Type hier de bovenstaande code over. Geen hoofdletters.