Onze plannen

Het plan Aldtsjerk Foarút is gebaseerd op:
•    vragen van jongeren naar betaalbare woningen;
•    resultaten pilot Nieuwe Kijk op dorpsplannen en de omschrijving van het dorps DNA;
•    de voortdurende gesprekken met de inwoners over wat we willen met ons dorp;
•    de Noordelijke Elfstedenvaarroute (Aldtsjerk is het laatste dorp aan de Elfstedenroute op de schaats).


De algemene uitgangspunten zijn:
•    nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit;
•    onze historie en landschap is de inspiratiebron voor ontwikkelingen;
•    nadrukkelijk aandacht voor de huidige kwaliteit van het dorp;
•    de vraag van eigen dorpsjeugd naar goedkope(re) woonruimte;
•    uitbreiding of vermindering naar aard en schaal van het dorp en aandacht voor doelgroepen.

 

Een impressie van het plangebied.

Het huidige land heeft een agrarische bestemming en wordt verhuurd. Het terrein is groot 17,95 hectare en is gelegen ten noordwesten van het huidige bedrijventerrein. In onderstaande foto's is het plangebied groen omlijnd. 

Voor het plan is zowel een bestemmingplanwijziging noodzakelijk als een ontgrondingsvergunning.

 

       

 

Thema's voor het plan

Voor het plan hebben we drie thema's: 

 

Landschap

Het plan moet passen binnen de huidige landschappelijke structuur van Aldtsjerk en omgeving. Hierbij zijn de verkavelingsstructuur en voorkomende bouwvormen van groot belang.

 

Water

Door de aanleg van een recreatiemeer worden de toeristische mogelijkheden vergroot. Er wordt aandacht besteed aan natuurvriendelijke oevers.

 

Duurzaamheid
De te bouwen (recreatie-)woningen en kleinschalige bedrijven dienen CO2 neutraal geëxploiteerd te kunnen worden door de toekomstige eigenaren. Er wordt in juni 2013 gestart met een inventariserend onderzoek.

 


 

 

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!